UngK

Rune Lak har i perioden 2021-2024, været tilknyttet som reventkoordinator og projektleder i UngK i Aarhus, hvor han blandt andet har været med til at udvikle visioner, mål, kuraterings-filosofi, frivilligstrategi etc. 

UngK er en del af folkekirken, men med vision om at være kirke for ikke-kirkevante unge Aarhusianere, målgruppe 18-30 år. Sagt med andre ord er det en event-ungdoms-kirke uden egentlige klassiske kirkeaktiviteter. 

Især har Rune haft til opgave at motiverer og skabe samskabelse imellem unge frivillige, NGO’er ungdomsorganisationer etc. 

I den forbindelse har han søsat udviklet, og afviklet både enkeltstående og gentagende events som, Dungeon and Dragons, loppemarkeder, modeshows, foredrag, koncerter, festivaler, fællesspisning, kunstudstillinger etc. 

Scroll to Top